ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ www.greenhouses.bg

Γενικοί Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ www.greenhouses.bg
1. ΘΕΩΡΕΙΤΕ
1. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, συμφωνείτε και αποδέχεστε τους όρους αυτούς χωρίς όρους και χωρίς περιορισμούς
Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.
Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις βάσει των οποίων η RICH HOUSE BG Ltd. παρέχει υπηρεσίες στους Πελάτες της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.greenhouses.bg
Αυτοί οι Όροι είναι δεσμευτικοί για όλους τους Πελάτες. Οι πελάτες θεωρούνται ενήμεροι και συμφωνούν με τον ίδιο πριν ολοκληρώσουν την παραγγελία για την αγορά αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, οι Πελάτες δίνουν επίσης τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών.
Μέσω email callcentre1@mkm-gr.com μπορείτε να στείλετε καταγγελίες, και επαίνους.
Αυτό το Έγγραφο είναι οι γενικοί όροι ή οι όροι χρήσης του www.greenhouses.bg, που διέπουν τους κανόνες χρήσης του www.greenhouses.bg, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης πώλησης με έναν έμπορο από αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα

II ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗΣ

2.1. Η RICH HOUSE BG EOOD είναι μια εταιρεία με έδρα και έδρα τη Σόφια, με διεύθυνση αλληλογραφίας 2 Star Lozenski pat, UIC 203975785 και αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ στη Βουλγαρία: BG203975785, τηλέφωνο επικοινωνίας + 359 898 431 077.

2.2. Η RICH HOUSE BG Ltd. διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα της www.greenhouses.bg, με τη μορφή της ιστοσελίδας της www.greenhouses.bg, εφεξής καλούμενη www.greenhouses.bg

2.3. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση www.greenhouses.bg στην παραπάνω διεύθυνση, τηλέφωνο + 359 898 431 077 ή e-mail callcentre1@mkm-gr.com.

3. Κύρια χαρακτηριστικά των προσφερομένων προϊόντων ή / και υπηρεσιών: τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων προϊόντων αναγράφονται στη σελίδα για την παρουσίαση κάθε προϊόντος.
4. Τιμή αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών): η τιμή των προσφερόμενων εμπορευμάτων αναφέρεται για κάθε είδος. Η τιμή είναι σε ευρώ, με ΦΠΑ
5. Κόστος παράδοσης των παραγγελθέντων αντικειμένων (ταχυδρομικά τέλη και έξοδα αποστολής): τα έξοδα αποστολής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων αναφέρονται λεπτομερώς στο τμήμα VI.
Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς είναι εις βάρος του Πελάτη (σε περίπτωση άρνησης της παραγγελίας και σε άλλες περιπτώσεις που περιγράφονται πλήρως παρακάτω), η αξία τους αναφέρεται στα τμήματα V και VIII.

6. Τρόπος πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης: αυτά περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω στις υποενότητες IV, V και VI

7. Περίοδος κατά την οποία η προσφορά ή η τιμή που έχει γίνει είναι έγκυρη: δεσμευτική και για τα δύο μέρη είναι οι τιμές που αναφέρονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα κατά την υποβολή της αίτησης.

8. .Μέγιστη διάρκεια σύμβασης: στην περίπτωση συμβάσεων για τη μόνιμη ή περιοδική παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών: www.greenhouses.bg δεν προσφέρει τη σύναψη συμβάσεων για τη μόνιμη ή περιοδική παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών.

9. Ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παράδοση επιβεβαιωμένης παραγγελίας εάν τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα. Εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα από τα παραγγελθέντα εμπορεύματα, εντός της εργάσιμης εβδομάδας, ο Πάροχος ενημερώνει τον καταναλωτή / πελάτη για την εξάντλησή του στέλνοντας ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που καθορίζεται από τον Πελάτη ή στον καθορισμένο αριθμό τηλεφώνου. Εάν γίνει μεταφορά στο λογαριασμό του Παροχέα, ο πελάτης θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ επιστροφών, ακύρωσης της παραγγελίας ή μέσω εντολής αντικατάστασης.

10. Όλα τα αγαθά που παρουσιάζονται στον ιστότοπο ή / και πωλούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι νομικά εγγυημένα ότι συμμορφώνονται με τη σύμβαση πώλησης.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πελάτη

11. (1) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα:
– να επανεξετάζει τα εμπορεύματα, τα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους παράδοσης •
– να παραγγείλετε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα www.greenhouses.bg σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους
– να παραλάβει τα αγαθά / παραγγελθέντα αγαθά στη διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύει ο ίδιος μετά από προηγούμενη επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εκπρόσωπο της RICH HOUSE BG EOOD
να λάβει λεπτομερή έκθεση / παραλαβή για την αγορά του, η οποία θα περιέχει πληροφορίες για όλα τα αγαθά που αγοράστηκαν – μέγεθος, χρώμα, αριθμός, η μοναδιαία αξία κάθε προϊόντος • συνολικό οφειλόμενο ποσό. την ταυτότητα της εταιρείας προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, του τηλεφώνου και άλλων μέσων επικοινωνίας •

– λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της δικής του σύμβασης •
(2) Ο πελάτης που είναι ποιοτικός καταναλωτής κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών έχει επίσης δικαίωμα σε όλα τα άλλα δικαιώματα βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών σύμφωνα με το ρουμανικό και ελληνικο δίκαιο.
(3) Ο Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για να στείλει οποιοδήποτε υλικό το περιεχόμενο του οποίου είναι παράνομο, ψευδές, παραπλανητικό, απειλητικό, υποκινούμενο, καταχρηστικό, καταχρηστικό, επαίσχυντο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, θρησκευτικό ή υλικό που προδιαθέτει συμπεριφορά που θα θεωρείται ποινικό αδίκημα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνη ή σε άλλη παράβαση του νόμου και των καλών τρόπων. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή, ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για τις ζημίες που προκλήθηκαν στην RICH HOUSE BG EOOD.

12. Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για την προστασία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του, καθώς και για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτόν ή τρίτο με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. 13. Ο Πελάτης αναλαμβάνει:
– να παρέχει ακριβείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επώνυμό του, την ακριβή διεύθυνση παράδοσης, τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

– να καταβάλει την τιμή των παραγγελθέντων αγαθών, που αναφέρονται στις πληροφορίες, κατά τη δημιουργία και την επιβεβαίωση της παραγγελίας,

– να επιτρέπει την παραλαβή των εμπορευμάτων στην καθορισμένη διεύθυνση παράδοσης •

– να καταβάλουν την αξία των εξόδων μεταφοράς, εφόσον βαρύνουν με δικά τους έξοδα

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της RICH HOUSE BG EOOD

Η 14H HOUSE BG EOOD έχει το δικαίωμα:

. “RI – να λάβουν εγκαίρως όλα τα οφειλόμενα ποσά για τα αγορασθέντα αγαθά.

– να προβεί σε αλλαγές στα δημοσιευμένα υλικά, υπηρεσίες και τιμές ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση,

– να λαμβάνει από τον Πελάτη τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα (για τα άτομα προσωπικά και επώνυμο, για νομικά πρόσωπακαι μοναδικοί ιδιοκτήτες – όνομα εταιρείας), διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

– να στέλνει στον Πελάτη, με τη συγκατάθεσή του, ταχυδρομικώς, τηλεφωνικά, μέσω σύντομων μηνυμάτων (sms, e-mail ή άλλων μορφών επικοινωνίας) ή με άλλα μέσα απευθυνόμενης διαφήμισης, σχετικά με τις τρέχουσες προσφορές, νέα προϊόντα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με αυτόν ως Πελάτη

– έχει το δικαίωμα να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες του προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρει και την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, καθώς και να μελετήσει την ικανοποίηση με τα αγορασθέντα αγαθά και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

– ανά πάσα στιγμή, χωρίς να ενημερώνει τον Πελάτη, όταν ο τελευταίος χρησιμοποιεί τον ιστότοπο κατά παράβαση αυτών των όρων και κατά τη διακριτική ευχέρεια της RICH HOUSE BG EOOD να τερματίσει την πρόσβαση του χρήστη στην τοποθεσία

15. Η RICH HOUSE BG EOOD εγγυάται τη διαθεσιμότητα νέων εργοστασιακών προϊόντων.

16. Rich House BG Ltd. αναλαμβάνει

Να μεταβιβάσει στον Πελάτη το δικαίωμα κυριότητας των αγαθών που έχει παραγγείλει

Να παραδίδει στον πελάτη τα αγαθά που έχει παραγγείλει από αυτόν, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις παράδοσης που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

Σύναψη σύμβασης πώλησης

17. (1) Ο Πελάτης συνάπτει σύμβαση αγοράς και πώλησης των προϊόντων που προσφέρονται από το www.greenhouses.bg μέσω της διεπαφής του Παροχέα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του στο www.greenhouses.bg. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε σύμβασης πώλησης
(2) Σύμφωνα με σύμβαση πώλησης που συνάπτεται με τον Πελάτη, ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει και να μεταβιβάσει το περιουσιακό στοιχείο του Πελάτη στα αγαθά που έχει παραγγείλει μέσω του interface.
(3) Ο Πελάτης καταβάλλει στον Παροχέα την τιμή των παραδοθέντων αγαθών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην ιστοσελίδα του www.greenhouses.bg και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
(4) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Πελάτης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο Προμηθευτής στην ιστοσελίδα www.greenhouses.bg και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
18. Η συμβατική γλώσσα είναι ελληνική και οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
(1) Ο Πελάτης και ο Παροχέας συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σε σχέση με τη σύναψη και την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικών δηλώσεων κατά την έννοια του Νόμου για το Ηλεκτρονικό Έγγραφο και Ηλεκτρονική Υπογραφή και Τέχνη. 11 του νόμου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
(2) Θεωρείται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που γίνονται από τους Πελάτες στην Ιστοσελίδα πραγματοποιούνται από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της εγγραφής, αν ο Πελάτης έχει καταχωρήσει το αντίστοιχο όνομα πρόσβασης και τον κωδικό πρόσβασης.
19. (1) Ο Προμηθευτής και ο Πελάτης συνάπτουν ξεχωριστές συμβάσεις για την αγορά και πώληση των αγαθών που ζήτησε ο Πελάτης, παρόλο που έχουν επιλεγεί με ένα ηλεκτρονικό αίτημα και έναν κατάλογο αγαθών προς αγορά.(2) Ο προμηθευτής μπορεί να παραδώσει μαζί τα παραγγελθέντα προϊόντα ταυτόχρονα με τις ξεχωριστές συμβάσεις πώλησης.
(3) Τα δικαιώματα του Πελάτη σε σχέση με τα παραδοθέντα αγαθά ασκούνται ξεχωριστά για κάθε σύμβαση πώλησης. Η άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με τα παραδοθέντα εμπορεύματα δεν θίγει και δεν επηρεάζει τις συμβάσεις πώλησης άλλων αγαθών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του Νόμου περί Προστασίας Καταναλωτών, η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης συγκεκριμένου αγαθού δεν επηρεάζει τις συμβάσεις πώλησης άλλων αγαθών που παραδίδονται στον καταναλωτή.
20. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων βάσει της σύμβασης πώλησης, ο Πελάτης υποχρεούται να αναφέρει με ακρίβεια και χωρίς αμφισημία τη σύμβαση και τα αγαθά για τα οποία ασκεί τα δικαιώματα.
21. Ο πελάτης μπορεί να καταβάλει το τίμημα για τις ατομικές συμβάσεις πώλησης κατά την παραγγελία των προϊόντων.
22. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти – регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.
22. Η αγορά αγαθών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διατίθεται τόσο για πελάτες – εγγεγραμμένους χρήστες όσο και για πελάτες που συμπληρώνουν τις πληροφορίες τους μία φορά κατά την παραγγελία.

Εγγραφή χρήστη:
23. Η εγγραφή σε αυτόν τον ιστότοπο είναι δωρεάν και προαιρετική, επιτρέποντας στον Πελάτη να αποφεύγει την εισαγωγή των προσωπικών του δεδομένων σε κάθε αγορά και να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα www.greenhouses.bg, ο Πελάτης πρέπει να είναι 18 ετών και πρέπει να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει πλήρη, σωστά και ακριβή στοιχεία. Με την υποβολή λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, η RICH HOUSE BG EOOD έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει την παραγγελία και να τερματίσει την εγγραφή του χρήστη χωρίς προειδοποίηση.

24. Για να εγγραφείτε, ο Πελάτης πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε “Ο λογαριασμός μου” από την κύρια σελίδα του ιστότοπου.
2. Στο πεδίο της φόρμας εγγραφής, συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Ο Πελάτης πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις,
4. Η εγγραφή ολοκληρώνεται πατώντας το κουμπί “Εγγραφή”.25. (1) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πελάτης θα λάβει, με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καθορίσει, βεβαίωση εγγραφής, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, καθώς και πρόσβαση στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταλόγου.
(2) Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το ληφθέν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται μαζί του.
Σε περίπτωση απώλειας (ξεχασμένου) κωδικού πρόσβασης, η RICH HOUSE BG EOOD στέλνει έναν νέο κωδικό πρόσβασης στο e-mail του Πελάτη.

26. (1) Ένας πελάτης που έχει εγγραφεί στο δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.greenhouses.gr έχει το δικαίωμα να συνδεθεί στο προφίλ του μέσω του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που καθορίζεται κατά την εγγραφή.
(2) Μέσω του συνδέσμου στο μενού Λεπτομέρειες Λογαριασμού, ο Πελάτης θα μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα, να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και τη διεύθυνση παράδοσης. Ο ιστότοπος δεν επιτρέπει την αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη, θα πρέπει να γίνει νέα εγγραφή.

27. (1) Ένας πελάτης που έχει εγγραφεί στο site του ηλεκτρονικού καταστήματος www.greenhouses.com, έχει το δικαίωμα να εισάγει το προφίλ του μέσω του κωδικού πρόσβασης και του ονόματος χρήστη που καθορίζεται κατά την εγγραφή του.
(2) Μέσω του συνδέσμου στο μενού Λεπτομέρειες Λογαριασμού, ο Πελάτης θα μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα, να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και τη διεύθυνση παράδοσης. Ο ιστότοπος δεν επιτρέπει την αλλαγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη, θα πρέπει να γίνει νέα εγγραφή.
(3) Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να καταχωρήσετε ένα λογαριασμό, έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε ως επισκέπτης, τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την εκπλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας και δεν αποθηκεύονται για μεταγενέστερες παραγγελίες.

Υπογραφή σύμβασης από εγγεγραμμένο χρήστη:
28. (1) Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης είναι τυποποιημένη και διέρχεται από τα ακόλουθα στάδια:
1. Εξέταση των μοντέλων: Ο πελάτης εισέρχεται στο δικό του προφίλ εισάγοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του και επιλέγοντας το προϊόν που επιθυμεί να παραγγείλει.
2. Κάνοντας κλικ στο κουμπί “Αγορά”, το προϊόν που επιλέγει ο Πελάτης θα εμφανιστεί στο καλάθι αγορών. Ένας απεριόριστος αριθμός προϊόντων μπορεί να προστεθεί σε αυτό, καθώς και αυτά που ο Πελάτης αρνείται να καταργήσει.
3. Στη συνέχεια το καλάθι ανοίγει αυτόματα. Ο πελάτης μπορεί να συνεχίσει να προσθέτει προϊόντα στο καλάθι ή να ολοκληρώσει την παραγγελία κάνοντας κλικ στο πλήκτρο “Συνεχίστε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής”
4. Είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε σωστά τα “Στοιχεία χρέωσης” ή να επιλέξετε “Αποστολή σε άλλη διεύθυνση”
5. Συμπλήρωση παραγγελίας: Τα στοιχεία στο καλάθι αγορών δεν έχουν ακόμη παραγγελθεί. Όταν ο Πελάτης αποφασίσει ότι είναι έτοιμος με την επιλογή του και το μόνο που θέλει να παραγγείλει είναι στο καλάθι αγορών, πρέπει να αναφέρει τον τρόπο πληρωμής της επιλογής του με το κουμπί ελέγχου. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ανοίγει ένα νέο παράθυρο, παρουσιάζοντας την παραγγελία του πελάτη και το κόστος παράδοσης των επιλεγμένων αντικειμένων.
6. Η διαδικασία ολοκληρώνεται κάνοντας κλικ στο κουμπί “Παραγγελία”.
(2) Λεπτομερή στοιχεία από την παραγγελία θα ληφθούν από τον Πελάτη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο ίδιος. Το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τον αριθμό παραγγελίας, ο οποίος δηλώνεται στο e-mail, με τον οποίο ο Πελάτης μπορεί να ελέγξει σε ποιο στάδιο εκτέλεσης βρίσκεται η αντίστοιχη εντολή.
(3) Κατά την υποβολή από τον Πελάτη κατά την εκτέλεση της εντολής σε ελλιπή, εσφαλμένη ή εσφαλμένη διεύθυνση ή αριθμό τηλεφώνου, θεωρείται ότι η εντολή είναι άκυρη και δεν υφίσταται υποχρέωση για την εκπλήρωση της από την RICH HOUSE BG EOOD.

V. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

29. (1) Με τραπεζική μεταφορά, στο λογαριασμό της RICH HOUSE BG EOOD, IBAN: BG36UBBS88881000653398, BIC: UBBSBGSF, στο UBB. Κατά την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα, η παραγγελία θα κρατηθεί μέχρι να γίνει πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό της RICH HOUSE BG EOOD.
Η προθεσμία εκτέλεσης της εντολής αρχίζει από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής του οφειλόμενου ποσού στο λογαριασμό της RICH HOUSE BG EOOD

(2) Πληρωμή με κάρτα
Όταν επιλέγετε μια μέθοδο πληρωμής με κάρτα:
• Ανοίγει η σελίδα πληρωμής της τράπεζας εξυπηρέτησης (UBB) όπου εισάγετε τα δεδομένα στην κάρτα σας (αριθμός, ισχύς, κωδικός ασφαλείας, όνομα)
• Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε συστήματα ελέγχου ταυτότητας VISA ή MasterCard SecureCode, ανοίγει η σελίδα ελέγχου ταυτότητας της Τράπεζας Εξουσιοδότησης όπου εισάγετε τον κωδικό επαλήθευσης ταυτότητας

• Μετά την επιτυχημένη συναλλαγή (επιτυχής έλεγχος ταυτότητας και εξουσιοδότηση), στην οθόνη που θα εκτυπώσετε ή αποθηκεύσετε θα εμφανιστεί μια σημείωση συναλλαγής.
Λάβετε υπόψη ότι η κάρτα σας V PAY ή MasterCard Electronic θα είναι αποδεκτή μόνο εάν είναι εγγεγραμμένη για να συμμετάσχει σε προγράμματα ελέγχου ταυτότητας Verified by Visa ή MasterCard SecureCode.
Η RICH HOUSE BG Ltd. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή αξιόπιστης προστασίας στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Για να σας προστατεύσουμε από την απάτη πληρωμής με τη Visa ή MasterCard, εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές που συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς καρτών

• Η ασφάλεια κατά την είσοδο και μετάδοση των δεδομένων της κάρτας διασφαλίζεται με τη χρήση πρωτοκόλλου SSL για την κρυπτογράφηση της σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή μας και της σελίδας πληρωμής της τράπεζας εξυπηρέτησης.
• Η αυθεντικότητα της κάρτας σας επαληθεύεται εισάγοντας έναν κωδικό ασφαλείας (CVV2)
• Επιπλέον, για να σας αναγνωρίσουμε ως κάτοχο κάρτας, ο διακομιστής ηλεκτρονικού εμπορίου πληρωμών της τράπεζας παροχής υπηρεσιών μας διατηρεί τα προγράμματα ελέγχου ταυτότητας των διεθνών οργανισμών καρτών – Verified by VISA και MasterCard SecureCode, αν είστε εγγεγραμμένοι για να τα χρησιμοποιήσετε.
Αν χρειαστεί να επιστρέψουμε τα ποσά που πληρώνονται με την κάρτα με τις υπηρεσίες που συνάπτονται και εκτελούνται από εμάς, αυτό θα γίνει από εμάς μέσω μιας πιστωτικής συναλλαγής στην κάρτα με την οποία έγινε η πληρωμή

Το νόμισμα συναλλαγής για την πληρωμή με κάρτα είναι το ευρώ.
• Η πληρωμή των αγαθών και η παράδοση γίνεται μέσω των παρακάτω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro και MasterCard Electronic.
Πολιτική προστασίας δεδομένων πληρωμής:
• Η RICH HOUSE BG Ltd. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή αξιόπιστης προστασίας στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Για να σας προστατεύσουμε από την απάτη πληρωμών με τη Visa ή MasterCard, εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές που συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς καρτών:
• Η ασφάλεια κατά την είσοδο και μετάδοση των δεδομένων της κάρτας εξασφαλίζεται με τη χρήση πρωτοκόλλου SSL για την κρυπτογράφηση της σύνδεσης μεταξύ του διακομιστή μας και της σελίδας πληρωμής της τράπεζας εξυπηρέτησης.
• Η πληρωμή γίνεται στη σελίδα πληρωμής της τράπεζας εξυπηρέτησης και δεν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας σας, επομένως δεν την αποθηκεύουμε στο διακομιστή μας
• Η αυθεντικότητα της κάρτας σας επαληθεύεται εισάγοντας έναν κωδικό ασφαλείας (CVV2)
• Επιπλέον, για να σας αναγνωρίσουμε ως κάτοχο κάρτας, ο διακομιστής πληρωμών του ηλεκτρονικού εμπορίου της τράπεζάς μας υποστηρίζει συστήματα πιστοποίησης Verified by VISA και MasterCard SecureCode από διεθνείς οργανισμούς καρτών εάν είστε εγγεγραμμένοι για να τα χρησιμοποιήσετε.

Αλλάξτε τις τιμές που ανακοινώθηκαν στον ιστότοπο:

29. (1) Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών που ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα, η μεταβολή αντανακλάται κατά τρόπο σαφή στον Πελάτη, με την ειδική αγαθά να αναφέρεται η παλαιά τιμή, η οποία είναι ραγισμένη και νέα.
(2) Η μεταβολή της τιμής των εμπορευμάτων δεν επηρεάζει τις συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί.
(3) Σε περίπτωση μείωσης της τιμής ενός αγαθού, εκτός από την ένδειξη της παλαιάς και της νέας τιμής του αγαθού, ο ιστότοπος καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους πραγματοποιείται η μείωση της τιμής και την περίοδο κατά την οποία προσφέρονται τα προϊόντα σε μειωμένες τιμές.

VI. Παράδοση
30. Τα παραγγελθέντα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο αγαθά παραδίδονται με courier στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παραγγελία εντός 30 ημερών.
31. Ο πελάτης λαμβάνει δωρεάν αποστολή.
32. Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να παραδώσει τα αγαθά στις οδηγίες παράδοσης στον Πελάτη ή σε τρίτο, ο οποίος αποδέχεται και επιβεβαιώνει την παραλαβή του για λογαριασμό του Πελάτη και υπογράφει τα συνοδευτικά έγγραφα.

33.Εάν ο Πελάτης δεν προσκομίσει τους όρους αποδοχής των αγαθών ή δεν βρεθεί στη διεύθυνση που τον έχει ορίσει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο Πάροχος απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα ζητούμενα αγαθά και ο Πελάτης εξασφαλίζει την παράδοση των αγαθών για δικό του λογαριασμό.
34. Οι παραδόσεις δεν γίνονται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.
35. Με την παραλαβή των αγαθών στον Πελάτη, παρέχεται ένα πρωτότυπο τιμολόγιο με ΦΠΑ (εφόσον εκφράζεται από τον Πελάτη).
36. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης της σύμβασης προμήθειας, το κόστος επιστροφής των αγαθών βαρύνει τον Πελάτη.
37. (1) Εάν ο Πάροχος αδυνατεί να εκτελέσει τη σύμβαση διότι δεν έχει παραγγείλει τα αγαθά, υποχρεούται να ενημερώσει τον Πελάτη και να επιστρέψει την καταβληθείσα από αυτόν τιμή εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πάροχος είναι πρέπει να εκπληρώσει τη συμβατική του υποχρέωση.
(2) Στις περιπτώσεις της παρ. 1, με τη συγκατάθεση του Πελάτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να παραδώσει στον Πελάτη αγαθά του ίδιου τύπου, ποιότητας και τιμής.
38. Κατά την παραλαβή των αγαθών, ο Πελάτης γνωστοποιεί την παραλαβή εγγράφως κατά τη στιγμή της παράδοσης με χειρόγραφη υπογραφή.

VII. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

39. Η παρούσα σύμβαση περατώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– με την εφαρμογή του •
– με αμοιβαία συμφωνία των μερών, γραπτώς •
– σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν •
– σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

VIII. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Α) Άρνηση παράδοσης
40. Ένας πελάτης που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή ποινή και χωρίς να αιτιολογεί, να αποσύρει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. των εμπορευμάτων. Εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει τα εμπορεύματα που λαμβάνει ο Προμηθευτής, την ποιότητα και την ασφάλειά του.

41. Εάν ένας πελάτης που έχει την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών αρνείται να παραδώσει τα εμπορεύματα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ενημερώνει την εταιρεία RICH HOUSE BG EOOD και επιστρέφει το προϊόν με τις αρχικές ετικέτες χωρίς ένδειξη. ότι τα εμπορεύματα έχουν χρησιμοποιηθεί χωρίς να υποστούν βλάβη ή να υποστούν επεξεργασία με οποιονδήποτε τρόπο. Τα εμπορεύματα μπορούν να επιστραφούν αποστέλλοντάς τα στη διεύθυνση αλληλογραφίας που καθορίζεται στο τμήμα 1 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Το κόστος επιστροφής των αγαθών είναι εις βάρος του Πελάτη.

42. Όλα τα εμπορεύματα μπορούν να επιστραφούν εκτός από εκείνα που γίνονται σύμφωνα με ξεχωριστά καθορισμένες απαιτήσεις και παραμέτρους από τον Πελάτη.
43. Κατά την παραλαβή των επιστρεφόμενων αγαθών και την επιθεώρησή τους, ο Προμηθευτής επιστρέφει στον Πελάτη το ποσό που καταβάλλει (πλην των πρόσθετων εξόδων που σχετίζονται με τον τρόπο παράδοσης που επιλέγει ο Πελάτης εκτός από τον φθηνότερο βασικό τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο Προμηθευτής) αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής άσκησε το δικαίωμά του υπαναχώρησης. Κάθε Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του να αντικαταστήσει τα προϊόντα του με ένα άλλο προαιρετικό προϊόν.

Ακύρωση παραγγελίας

44. (1) Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αρνηθεί την παραγγελία που έχει ήδη παραγγείλει, οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή να αντικαταστήσει ένα παραγγεγραμμένο προϊόν, θα επιβεβαιώσει εγγράφως την επιθυμία του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ο Πελάτης οφείλει να παράσχει τον αριθμό παραγγελίας για τον οποίο ζητείται διόρθωση.
(2) Με την ακύρωση της παραγγελίας η εταιρεία “RICH HOUSE BG” EOOD αναλαμβάνει να επιστρέψει στον πελάτη εντός 14 εργάσιμων ημερών.
Γ) Παράπονα

45. (1) Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τυχόν μη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση.
(2) Κατά την κατάθεση απαίτησης για τα αγαθά, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, αντικατάσταση των αγαθών με άλλο που αντιστοιχεί στο συμφωνηθέν ποσό.
(3) Ο πελάτης δικαιούται να υποβάλει παράπονα εάν τα ελαττώματα δεν οφείλονται στο παράπτωμα του και εάν δεν υπάρχει ζημία στα εμπορεύματα που οφείλεται στην ακατάλληλη χρήση του.
(4) Κατά την κατάθεση της απαίτησης, ο Πελάτης πρέπει επίσης να επισυνάπτει τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η απαίτηση: απόδειξη μετρητών ή τιμολόγιο. πρωτόκολλα, πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του αγαθού ή της υπηρεσίας με τη σύμβαση • άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν την αξίωση με βάση το λόγο και το μέγεθος.

(5) Οι καταγγελίες πρέπει να τηρούνται εντός 30 ημερολογιακών ημερών.
(6) Το κόστος επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση απαίτησης είναι εις βάρος του Πελάτη με ελάχιστο όριο 150 € (Ευρώ) για το θερμοκήπιο.

IX. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Α) Δημοσίευση ανασκοπήσεων αγαθών
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν κριτικές για προϊόντα.
Οι αναθεωρήσεις δημοσιεύονται μετά από μονομερή αξιολόγηση της συνάφειας / εγκυρότητας του περιεχομένου τους. Οι ανασκοπήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στα Ελληνικά και να περιέχουν μόνο την αντικειμενική γνώμη του συντάκτη σχετικά με το εν λόγω προϊόν, με βάση τις άμεσες εντυπώσεις του σχετικά με τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα που εντοπίζονται κατά τη χρήση του.
Οι δημοσιευμένες αναθεωρήσεις αφορούν το περιεχόμενο που παρουσιάζεται από τον συγγραφέα, χωρίς συντακτική παρέμβαση και διορθώσεις και εκφράζουν μόνο και μόνο τη γνώμη του ότι η εταιρεία “RICH HOUSE BG” EOOD δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των δημοσιευμένων ανασκοπήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η RICH HOUSE BG EOOD διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογεί, να μην δημοσιεύει τυχόν υποβληθείσα επισκόπηση ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της.

Β) Πολιτική απορρήτου
Η Rich House BG Ltd. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει καλύτερα, καλύτερα και πιο ποικίλα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μας δώσατε είναι πολύ σημαντικά για εμάς.

Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε αυτήν την ενιαία Πολιτική Απορρήτου για την RICH HOUSE BG Ltd., η οποία καλύπτει τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, αποκαλύπτουμε και διαγράφουμε ή γενικά επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Η Ενιαία Πολιτική Απορρήτου μας επιτρέπει να παρέχουμε εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλους τους χρήστες στο www.greenhouses.com
Τα δεδομένα που παρέχετε τη στιγμή της δημιουργίας του λογαριασμού θα αποθηκευτούν σε μία ενιαία βάση δεδομένων στον δικό σας διακομιστή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Β) Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων
Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση ενός ατόμου. Μπορεί να σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας ή με τους συνεργάτες μας για να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και όλες τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, ο Διαχειριστής και οι συνεργάτες του μπορούν να μοιράζονται αυτές τις πληροφορίες μεταξύ τους και να τις χρησιμοποιούν. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την περίοδο και για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν.

Γ) Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε
Όταν εγγραφείτε για λογαριασμό, αγοράζοντας ένα προϊόν, ζητώντας μια υπηρεσία, συμμετέχοντας σε μια κλήρωση κλπ., Μπορούμε να συλλέξουμε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ονόματος, ταχυδρομικής διεύθυνσης, τηλεφωνικού αριθμού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμώμενης μεθόδου επικοινωνίας ή περισσότερων.

Όταν χρειάζεται να εκδώσετε ορισμένα έγγραφα, όπως ένα τιμολόγιο, ίσως χρειαστεί να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες όπως απαιτείται από τους κανονισμούς.
Διατηρούμε ιστορικό παραγγελιών από οποιονδήποτε λογαριασμό έχει εγγραφεί στον ιστότοπο.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας ως συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών. Μπορεί να τα χρησιμοποιούμε περιοδικά για την αποστολή σημαντικών μηνυμάτων, όπως ειδοποιήσεις παραγγελιών, αλλαγές στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή άλλες πολιτικές.

Εάν έχετε συμφωνήσει, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές και τις προσφορές. Μόλις δηλωθεί η συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις (ανταγωνισμός, λοταρία, παιχνίδι κ.λπ.), επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για τη διαχείριση αυτών των δραστηριοτήτων.

Δ) Γνωστοποίηση σε τρίτους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει συμβολαίων ή συμβατικών συμφωνιών μαζί σας, είναι απαραίτητο ή υποχρεωμένο να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει στους συνεργάτες μας (π.χ. μεταφορές, υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, υπηρεσίες, εγκατάσταση, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα , ασφαλιστές κ.λπ.) ή πριν από τις αρμόδιες αρχές.

Ε) Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο διαχειριστής λαμβάνει διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και φυσικών μέτρων, για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή.

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του ειδικού σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία και στη συνέχεια θα διαγραφούν, εκτός εάν μια νόμιμη πράξη απαιτεί από εμάς να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ζ) Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
Μπορείτε να ελέγξετε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των προσωπικών σας
δεδομένων και να το διορθώσετε συνδεόμενοι στο λογαριασμό σας.
Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ναι
να ζητήσετε διόρθωση, να αντικρούσετε την επεξεργασία τους ή να ζητήσετε
τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν (“δικαίωμα να ξεχαστεί
Τα αιτήματα για προσωπικά δεδομένα θα απαντηθούν μέσα σε ένα μήνα
περίοδο, και σε περίπτωση ανάγκης να παραταθεί η καθορισμένη περίοδος θα
να ενημερωθεί για την παράταση και τους λόγους της καθυστέρησης.
Μπορούμε να αρνηθούμε να επεξεργαστούμε αιτήματα που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα σε άλλους ή να θέσουν σε κίνδυνο το απόρρητο των χρηστών.
3) Cookies
Τα cookies ή τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή στο σκληρό σας δίσκο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα. Τα cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τον ιστότοπο να περιέχει τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για εσάς. Μπορείτε να ρυθμίσετε έτσι ώστε να μην αποθηκεύει τα cookies ή να τα διαγράφει ήδη αποθηκευμένες. Αν θέλετε να εκμεταλλευτείτε αυτές τις δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού δεν υποστηρίζει τις λειτουργίες για να ελέγξετε τη χρήση, να αρνηθείτε να αποθηκεύσετε ή να διαγράψετε αποθηκευμένα cookies. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε την αποθήκευση cookie ή να διαγράψετε τις αποθηκευμένες στο παρελθόν, ενδέχεται να καταστραφούν τη λειτουργία του χώρου

I) Άλλοι
Ο Προμηθευτής λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/48 / ΕΚ (κανονισμός για την προστασία των γενικών δεδομένων).

Για λόγους ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, ο Παροχέας θα αποστέλλει τα δεδομένα μόνο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο Πελάτης τη στιγμή της εγγραφής / παραγγελίας.

Ανά πάσα στιγμή, ο Παροχέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να αναγνωριστεί και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα καθεμιάς από τις περιστάσεις και τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώθηκαν κατά την εγγραφή / παραγγελία.

Κανένα μέρος αυτών των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Πελατών, θα χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε διαφημιστική εκστρατεία τρίτου μέρους σε οποιαδήποτε μορφή. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία κάποιου άλλου (ξένο όνομα, ξένη διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ξένη πιστωτική κάρτα κ.λπ.). Οποιοσδήποτε πελάτης που διαπράττει μια τέτοια πράξη θα επιβληθεί με την αυστηρή αυστηρότητα του ευρωπαϊκού δικαίου.

X. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
46. (1) Η “RICH HOUSE BG” EOOD διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς αλλαγής της ιστοσελίδας του ELECTRONIC SHOP www.greenhouses.bg ανά πάσα στιγμή, καθώς και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση της, ενημερώνοντας το παρόν έγγραφο και αφού ενημερωθεί η αλλαγή ημερομηνία δημοσίευσης.
(2) Είναι καθήκον του Πελάτη να εξοικειωθεί με τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Δικτυακού Τόπου όπως είναι δεσμευτικοί γι ‘αυτόν.
(3) Οι αλλαγές στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις δεν επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ Πελάτη και RICH HOUSE BG EOOD, οι οποίες προκύπτουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί έγκυρα πριν από τις αλλαγές των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

XI. ΕΥΘΥΝΗ
47. Ο πάροχος δεν ευθύνεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο Διαδίκτυο, τεχνικούς ή άλλους αντικειμενικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των εντολών των αρμόδιων κρατικών αρχών.
48. (1) Ο Παροχέας δεν ευθύνεται για περιουσιακές ή μη χρηματικές ζημίες που προκύπτουν από απώλεια παροχών ή ζημιών που προκλήθηκαν στον Πελάτη κατά τη διαδικασία χρήσης ή μη χρήσης της www.greenhouses.bg και σύναψης συμβάσεων αγοράς και πώλησης με τον Προμηθευτή, εκτός εάν ενεργούσε με εσκεμμένη ή βαρεία αμέλεια.
(2) Ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν είναι προσβάσιμο το www.greenhouses.bg λόγω ανωτέρας βίας.

49. (1) Ο πάροχος δεν ευθύνεται εάν, σε περίπτωση ενδεχόμενης υπέρβασης των μέτρων ασφαλείας του τεχνικού εξοπλισμού, προκύψει απώλεια πληροφοριών, διάδοση πληροφοριών, πρόσβαση σε πληροφορίες, περιορισμός της πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλες παρόμοιες συνέπειες.
(2) Ο Πάροχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πώλησης, παροχής πρόσβασης σε πληροφορίες, απώλειας ή αλλαγής δεδομένων, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα ψευδούς νομιμοποίησης τρίτου, η οποία παρουσιάζεται στον Πελάτη, εάν από τις περιστάσεις κατηγορείται ότι αυτό το άτομο είναι ο Πελάτης.

50. Ο Παροχέας δεν ευθύνεται εάν ο Πελάτης δεν έχει διαβάσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.
51. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται το γεγονός ότι η RICH HOUSE BG EOOD παρέχει μόνο υπηρεσίες και δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παρεμβολές ή τεχνικά προβλήματα που παρεμποδίζουν τη χρήση των υπηρεσιών λόγω χρήσης εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και Internet.
52. Η RICH HOUSE BG EOOD δεν ευθύνεται για την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει ο κατασκευαστής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσφέρονται στον χώρο.
53. Ο δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Η RICH HOUSE BG Ltd. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, τους κανόνες προστασίας των προσωπικών πληροφοριών και την ασφάλεια τέτοιων χώρων. Η σύνδεση με έναν ξένο ιστότοπο δεν σημαίνει ότι η RICH HOUSE BG Ltd εγκρίνει τον ιστότοπο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτό.

XII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
54. Τα χρώματα των προϊόντων που εμφανίζονται στην τοποθεσία www.greenhouses.bg εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις της οθόνης σας.
55. Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά του δικαιώματα. Όλα τα κείμενα, τα γραφικά και τα βίντεο που δημοσιεύονται στον ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της RICH HOUSE BG EOOD, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Η χρήση οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύεται στον ιστότοπο απαγορεύεται αυστηρά. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με όλη την αυστηρότητα του νόμου.
56. (1) Ο Πελάτης και ο Παροχέας δεσμεύονται να προστατεύουν αμοιβαία τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, καθώς και να διατηρούν τα εμπορικά τους μυστικά, τα οποία έχουν καταστεί διαθέσιμα σε αυτούς, στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

57. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων σε ειδική σύμβαση μεταξύ του Παροχέα και του Πελάτη, υπερισχύουν οι ρήτρες της ειδικής σύμβασης.
58. Η ενδεχόμενη ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν ακυρώνει ολόκληρη τη σύμβαση.
59. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις είναι σύμφωνοι με τον Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών και τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα συνθήκη, τα θέματα σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία της παρούσας Συνθήκης διέπονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Call Now ButtonПозвъни