Инструкции за монтаж на оранжерия "Кин - Премиум" | Greenhouses.bg
Телефон за контакт: 0898 431 077

Инструкции за монтаж на оранжерия

Инструкции за монтаж на оранжерия „Кин – Премиум“

Профилният скелет на оранжерията „Кин Premium“ е предназначен за покриване с клетъчен поликарбонат и създаване на микроклимат, благоприятен за отглеждане на плодове и зеленчуци на вилата или в селския двор през пролетно-лятно-есенния сезон. За експлоатация на оранжерията през зимата е необходимо в нея постоянно да се поддържа положителна температура. Сводестият скелет на оранжерията и стрингерът са направени от затворена поцинкован квадратен профил 25Х25 мм. Дъгите се сглобяват в арки и стринер със съединителни елементи, подсилени с П-образни дъгови и прави укрепващи елементи. Дъгите на носещия скелет са разположени на разстояние 1м една от друга (възможно е поставянето на допълнителни дъги на разстояние 0,5 м и долни подсилващи дъги на всеки 2 м по дължината на оранжерията – предлага се като допълнителна окомплектовка).

Видео инструкция за монтаж на руски език

Позвъни