Телефон за контакт: 0898 431 077
  • Индустриална оранжерия Гринхаус за отглеждане на малини
  • Price: лв.11760

Информация за продукта

  • pa_razmer-na-oranjeriya-yagodi

  • Височина долна точка в метри

    1,8

Позвъни